PÁDOVÉ OTÁZKY

PÁDOVÉ OTÁZKY
 

Velkoformátový oboustranně laminovaný panel o velikosti 100 cm x 150 cm s vyobrazením všech sedmi pádových otázek v jednostranném barevném provedení dodávaný se sadou lišt pro zavěšení, včetně závěsných...
2 995 Kč

ABECEDA - TISKACÍ A PSACÍ PÍSMENA

ABECEDA – TISKACÍ A PSACÍ PÍSMENA
Dva barevné velkoformátové oboustranně laminované panely 100 cm x 150 cm vyobrazují tiskací písmena abecedy a psací písmena se správným umístěním na lince. Pomůcka je dodávána se čtyřmi lištami...
5 995 Kč

GEOMETRICKÉ ÚTVARY

GEOMETRICKÉ ÚTVARY
Velkoplošný závěsný panel o velikosti 100 cm x 150 cm s vyobrazením deseti geometrických útvarů a jejich popisem v barvě útvaru. Na panelu je vyobrazen: kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, krychle, kvádr, koule,...
2 995 Kč

VÝBĚR DOPRAVNÍCH ZNAČEK

VÝBĚR DOPRAVNÍCH ZNAČEK
 

Vyobrazení 25 vybraných dopravních značek na velkoplošném závěsném panelu o velikosti 100 cm x 150 cm. Symbol každé dopravní značky je doplněn jejím oficiálním názvem. Zobrazeny jsou značky:
Výstražné...
2 995 Kč

JÍZDNÍ KOLO

JÍZDNÍ KOLO
Závěsný panel s vyobrazením jízdního kola a popisem jednotlivých částí jeho výbavy - povinná výbava jízdního kola, výbava pro jízdu za snížené viditelnosti a doporučená výbava. Panel je opatřena povrchovou úpravou...
od 2 695 Kč

MALÁ TABULKOVÁ NÁSOBILKA

MALÁ TABULKOVÁ NÁSOBILKA
 
Výuková tabulka zobrazující násobky v rámci malé násobilky. Jde o velký závěsný panel v barevném provedení, který je z důvodu lepší čitelnosti opatřen antireflexní úpravou.
Provedení: Oboustranně...
2 695 Kč

VELKÁ TABULKOVÁ NÁSOBILKA

VELKÁ TABULKOVÁ NÁSOBILKA
 
Výuková tabulka zobrazující násobky v rámci velké násobilky. Jde o velký závěsný panel v barevném provedení, který je z důvodu lepší čitelnosti opatřen antireflexní úpravou.
Provedení: Oboustranně...
2 695 Kč

SLOVNÍ DRUHY

SLOVNÍ DRUHY
Velkoformátový závěsný panel opatřený antireflexní úpravou povrchu s vyobrazením slovních druhů a jejich příkladů. Panel je proveden v hezkém barevném vyobrazení s odlišením odstínu pro každý slovní druh.
Provedení:...
2 995 Kč

VYJMENOVANÁ SLOVA - ZÁVĚSNÁ


VYJMENOVANÁ SLOVA – závěsná
Velkoformátový oboustranný laminovaný panel o velikosti 100 x 150 cm s vyobrazením vyjmenovaných slov v jednostranném barevném provedení dodávaný se sadou hliníkových lišt pro zavěšení, včetně...
2 995 Kč

STÁTNÍ SYMBOLY - závěsné

Státní symboly
Velkoformátový panel zobrazuje souhrnně všechny státní symboly České republiky, které jsou stanoveny zákonem. Závěsný panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu. K tomuto panelu lze objednat i další pomůcku, kde...
2 995 Kč

STÁTNÍ HYMNA

Státní hymna
Závěsný panel vyobrazuje jeden ze státních symbolů ČR. Obsahuje notový záznam, text státní hymny, i další doplňující informace k této sváteční hudbě. Velkoformátový panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu....
2 995 Kč

HLÁSKY

Hlásky
Výrazný velkoformátový závěsný panel je zaměřen na rozdělení hlásek do jednotlivých kategorií. Samohlásky, dvojhlásky, i souhlásky jsou vypsány samostatně s barevným odlišením, včetně ukázkových slovních příkladů....
2 995 Kč

NÁSOBENÍ


Násobení
Při zavěšení v prostoru třídy má závěsný velkoformátový panel „Násobení“ sloužit k trvalému opakování pravidel malé násobilky. Panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu.
Provedení: Oboustranně laminovaný...
2 995 Kč

DĚLENÍ

Dělení
Obdobně jako panel „Násobení“ má pomoci se zapamatováním a procvičováním základních matematických operací i závěsný panel „Dělení“. Velkoformátový panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu proti nežádoucím...
2 995 Kč

ŽIVÁ ABECEDA - závěsná

Živá abeceda
Velkoformátový panel slouží pro zavěšení ve třídách během období výuky „Živé abecedy“, kterou účelně doplňuje vyobrazením barevných malovaných obrázků s jejich popisy. Panel disponuje antireflexní úpravou...
2 995 Kč

ŘECKÁ ABECEDA - závěsná

Řecká abeceda
Velkoformátový závěsný panel obsahuje souhrnně písmena řecké abecedy. Velká a malá písmena řecké abecedy jsou uvedena včetně jejich pojmenování. Panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu proti nežádoucím odleskům...
2 995 Kč

AZBUKA - závěsná

Azbuka
Azbuka je pro přehlednost provedena celkem na dvou velkoformátových závěsných panelech. Písmena jsou zapsána vždy v tiskací i psací podobě. Pod každým písmenem je uvedena i jeho výslovnost. Oba panely jsou opatřeny antireflexní...
5 995 Kč

ANGLICKÁ ABECEDA - závěsná

Anglická abeceda - závěsná
Velkoformátový závěsný panel „Anglická abeceda“ je určen k trvalému zavěšení v učebnách pro malé začínající angličtináře. Panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu.
 
Provedení: Oboustranně...
2 995 Kč

NĚMECKÁ ABECEDA - závěsná

Německá abeceda - závěsná
Závěsný velkoformátový panel obsahuje písmena německé abecedy s doplněnou výslovností. Panel je určen k zavěšení do učeben s probíhající výukou německého jazyka začátečníků. Povrch je opatřen...
2 995 Kč

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ
Tento velkoformátový barevný laminovaný panel se závěsnými lištami je určen především do učeben chemie. Pomůcka je opatřena antireflexní úpravou povrchu zabraňující odleskům světla.
V tabulce je u jednotlivých...
od 2 695 Kč

NÁZVOSLOVÍ OXIDŮNÁZVOSLOVÍ OXIDŮ
Velkoformátový panel je určen k zavěšení do učeben chemie. Barevně provedený oboustranně laminovaný panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu, která zabraňuje odleskům světla. Obsahuje základní informace...
2 995 Kč

NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮNÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ
Barevný velkoformátový panel obsahuje základní informace o halogenidech, jednotlivé přípony podle oxidačních čísel a jejich příklady. Oboustranně laminovaný panel je opatřen antireflexní úpravou, která...
2 995 Kč

ZLOMKY


ZLOMKY


Velkoformátový závěsný panel obsahuje základní definici zlomku, jeho složení, obrazové vyjádření a znázornění zlomků na číselné ose. Panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu zabraňující odleskům světla.
 
Provedení:...
2 995 Kč

TŘÍDÍM ODPAD


TŘÍDÍM ODPAD


Závěsný panel slouží k vytvoření potřebných návyků vztažených ke správné separaci odpadů vhodných k následné recyklaci. Panel obsahuje antireflexní úpravu povrchu a je zaměřen na třídění papíru,...
2 995 Kč

ROK


ROK

Velkoformátový panel se základní charakteristikou kalendářního roku, jednotlivými měsíci, ročními obdobími a počty dnů v daných měsících. Panel je osazen i barevnými obrazy měnícího se počasí během roku. Pomůcka...
2 995 Kč

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA


JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

Jde o soubor 4 závěsných panelů, které nás provázejí jednotlivými ročními obdobími prostřednictvím barevných fotografií znázorňujících změny počasí, proměny přírody, zvyky a symboly čtyř ročních...
5 995 Kč

POZNÁŠ TUTO PÍSEŇ I – sada 4 panelůPOZNÁŠ TUTO PÍSEŇ I – sada 4 panelůZávěsné panely s hudební hádankou pro výzdobu mateřinek a oživení školních chodeb. Panely symbolizují pomocí malovaných obrazů známé lidové písničky. Jde o sadu čtyř panelů...
11 995 Kč

POZNÁŠ TUTO PÍSEŇ II – sada 4 panelů


POZNÁŠ TUTO PÍSEŇ II – sada 4 panelů

Obdobně jako u sady jedna jde o velké závěsné panely s hudební hádankou pro výzdobu mateřinek a školních chodeb. Panely představují pomocí malovaných obrazů známé lidové písničky....
11 995 Kč

ANGLICKÁ NEPRAVIDELNÁ SLOVESA


ANGLICKÁ NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
 
Dva závěsné velkoformátové panely, na kterých jsou vypsána vybraná anglická nepravidelná slovesa. Na panelech je barevně zobrazeno celkem 100 nepravidelných sloves – infinitiv, minulý čas, minulé...
5 995 Kč

PŘEVODNÍ TABULKY


PŘEVODNÍ TABULKY

Velkoformátový závěsný panel obsahuje přehledně zpracované převodní tabulky jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času. Ve spodní části panelu jsou zobrazeny i předpony jednotek, jejich značky, násobky...
2 995 Kč

ŘÍMSKÉ ČÍSLICE


ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

Barevný velkoformátový závěsný panel zobrazuje zápis římských čísel ve vazbě na arabský zápis čísel jedna až tisíc. Panely jsou opatřeny antireflexní vrstvou. Součástí panelu jsou i masivní hliníkové...
2 995 Kč

DRUHY VĚT

DRUHY VĚT
 

Velkoformátový závěsný panel obsahuje přehledné rozdělení druhů vět, jejich základní charakteristiky, včetně uvedení jednotlivých příkladů vět. Panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu zabraňující odleskům...
2 995 Kč

NAŠE PRAVIDLA

NAŠE PRAVIDLA
 

Základní hesla pro udržení pořádku, nastavení pravidel a řádu při chování ve škole. Pravidla jsou zobrazena na velkoformátovém panelu prostřednictvím různobarevných lístečků. Panel je opatřen antireflexní...
2 995 Kč

STÁTNÍ SVÁTKY ČR

STÁTNÍ SVÁTKY ČR
 

Seznam státních svátků a ostatních svátků České republiky, které jsou definovány zákony. Jednotlivé svátky jsou doplněny i jejich stručnou charakteristikou. Panel je opatřen antireflexní vrstvou proti odleskům...
2 995 Kč

VÝZNAMNÉ DNY ČR

VÝZNAMNÉ DNY ČR
 

Seznam významných dnů České republiky, které jsou definovány zákony, včetně aktualizovaných změn platných od roku 2022. Panel je opatřen antireflexní vrstvou proti odleskům světla a závěsnými hliníkovými...
2 995 Kč

KOLOBĚH VODY – závěsný panel


KOLOBĚH VODY – závěsný panel

Malovaný závěsný školní panel s koloběhem vody v přírodě je originální a vzdělávací dekorace pro vaši třídu. Panel zobrazuje pohyb vody v různých skupenstvích mezi oceány, pevninou a atmosférou....
2 995 Kč

STÁTY EUSTÁTY EU
Pokud chcete obohatit svou třídu o zajímavý a barevný prvek, který zároveň pomůže vašim žákům s poznáním států Evropské unie, pořiďte si náš závěsný velkoformátový panel s vlajkami a názvy států EU. Panel...
2 995 Kč