Členské státy EU

Členské státy EU
Pomůcka představuje jednotlivé členské státy Evropské unie. Každý členský stát má svůj samostatný panel s fotografií charakterizující zemi, vlajkou, schematickou mapkou a základními demografickými údaji. Pomůcka...
2 995 Kč

Pravidla slušného chování

Pravidla slušného chování
Pomůcka je tvořena deseti panely 300 x 450 mm se zaměřením na správné chování v přírodě, v dopravních prostředcích, ve škole, v divadle, péči o osobní čistotu, pořádek ve školních věcech, pozdrav,...
1 995 Kč

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Důležitá telefonní čísla
Na šesti samostatných barevných panelech formátu A4 jsou vyobrazena důležitá telefonní čísla na hasiče, policii, zdravotnickou záchrannou službu, městskou policii, linku bezpečí a jednotné číslo tísňového...
395 Kč

VLAJKY

VLAJKY
Zábavnou formou, tipováním, přiřazováním textových karet ke správnému obrazu a mnohé další lze realizovat s pomůckou Vlajky. Základním účelem je získat povědomí o státních vlajkách nejen našich bezprostředních sousedů,...
2 295 Kč

SAMOLEPICÍ FÓLIE SLUŠNÉ CHOVÁNÍ

SAMOLEPICÍ FÓLIE SLUŠNÉ CHOVÁNÍ
Nadčasové samolepky se zaměřením na správné chování v přírodě, v dopravních prostředcích, ve škole, v divadle, péči o osobní čistotu, pořádek ve školních věcech, pozdrav, stolování, telefonování,...
od 230 Kč

TŘÍDĚNÍ ODPADU

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Pomůcka je vhodná k procvičování třídění odpadu a prohloubení návyku odkládání recyklovatelného odpadu do správných sběrných nádob. To vše s ohledem na ekologický význam, kterým šetření s přírodními...
2 995 Kč

STÁTNÍ SYMBOLY

Státní symboly
Pomůcka má sloužit k obeznámení dětí s národními znaky České republiky. Státní symboly jsou zobrazeny jednotlivě na samostatných panelech. Každý symbol má navíc také svůj panel s popisnými údaji. Tuto pomůcku...
1 995 Kč

STÁTNÍ SYMBOLY - závěsné

Státní symboly
Velkoformátový panel zobrazuje souhrnně všechny státní symboly České republiky, které jsou stanoveny zákonem. Závěsný panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu. K tomuto panelu lze objednat i další pomůcku, kde...
2 995 Kč

STÁTNÍ HYMNA

Státní hymna
Závěsný panel vyobrazuje jeden ze státních symbolů ČR. Obsahuje notový záznam, text státní hymny, i další doplňující informace k této sváteční hudbě. Velkoformátový panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu....
2 995 Kč

TŘÍDÍM ODPAD


TŘÍDÍM ODPAD


Závěsný panel slouží k vytvoření potřebných návyků vztažených ke správné separaci odpadů vhodných k následné recyklaci. Panel obsahuje antireflexní úpravu povrchu a je zaměřen na třídění papíru,...
2 995 Kč

NAŠE PRAVIDLA

NAŠE PRAVIDLA
 

Základní hesla pro udržení pořádku, nastavení pravidel a řádu při chování ve škole. Pravidla jsou zobrazena na velkoformátovém panelu prostřednictvím různobarevných lístečků. Panel je opatřen antireflexní...
2 995 Kč

STÁTNÍ SVÁTKY ČR

STÁTNÍ SVÁTKY ČR
 

Seznam státních svátků a ostatních svátků České republiky, které jsou definovány zákony. Jednotlivé svátky jsou doplněny i jejich stručnou charakteristikou. Panel je opatřen antireflexní vrstvou proti odleskům...
2 995 Kč

VÝZNAMNÉ DNY ČR

VÝZNAMNÉ DNY ČR
 

Seznam významných dnů České republiky, které jsou definovány zákony, včetně aktualizovaných změn platných od roku 2022. Panel je opatřen antireflexní vrstvou proti odleskům světla a závěsnými hliníkovými...
2 995 Kč

STÁTY EUSTÁTY EU
Pokud chcete obohatit svou třídu o zajímavý a barevný prvek, který zároveň pomůže vašim žákům s poznáním států Evropské unie, pořiďte si náš závěsný velkoformátový panel s vlajkami a názvy států EU. Panel...
2 995 Kč