Doprava a ceny

 

Dodací lhůta: Zakázka je zpracována v co nejkratším možném termínu, při dodržení maximální kvality. Dodací lhůta je 5 – 30 dní od data objednání. Dojde-li k prodlení s dodáním zakázky, je objednatel oprávněn odstoupit   jen  po marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty domluvené se zhotovitelem, kterou je povinen poskytnout. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

 

Zásilková služba: zakázky zasíláme poštou nebo prostřednictvím námi pověřených přepravních společností.  Objednateli jsou účtovány náklady spojené s přepravou, včetně balného. Cena poštovného a balného je 150 Kč včetně DPH.

 

Osobní odběr: zakázky lze vyzvednout i zadat osobně v provozovně společnosti RVDESIGN, tř. Svornosti 57 (OD TIMPO, vchod B, 2. patro), Olomouc a to v pracovní dny od 9 do 15 hodin.

 

Způsob odběru zboží  je nutno vybrat při zadání zakázky a lze změnit pouze písemně.

 

Cena a platba: Základní cena je stanovena dle aktuálního ceníku. Vyhrazujeme si právo dodávat případně jen na dobírku. Dále si vyhrazujeme vyžadovat zálohu platby před započetím výroby zakázky,  do  plné výše ceny. Uvedené ceny platí  výhradně pro objednávky na e-shopu: eshop.rvdesign.cz.