POČÍTÁME 0 - 20

Počítáme 0 – 20
Na 350g kartonu 200 x 200 mm jsou vyobrazeny nejen číslice 0 až 9, ale pro lepší názornost i čísla 10 až 20. V sadě jsou na samostatných kartách i popisky s názvy jednotlivých čísel. Ke kartám doporučujeme zakoupit...
395 Kč

PŘEVOD JEDNOTEK

PŘEVOD JEDNOTEK
Pomůcka 14 barevných panelů z leštěného kartonu o velikosti 450 x 300 mm zaměřená na převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, obsahu, teploty a času. Panely obsahují názvy jednotek, jejich používané zkratky, převody...
2 595 Kč

MALÁ NÁSOBILKA

MALÁ NÁSOBILKA
Jedenáct panelů z laminovaného kartonu o rozměrech 300 x 450 mm s vyobrazením malé násobilky 0 až 10. Panely jsou doplněny barevnými obrázky.
Provedení: Laminovaný karton/plná barva
Počet panelů: 11 ks 300x450 mm
Balení:...
1 495 Kč

BARVY A TVARY

BARVY A TVARY
Pomůcka, která hravým způsobem pomůže dětem v rozpoznávání barev a tvarů. Jedenáct barev červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, růžová, hnědá, bílá, šedá, černá je zobrazeno vždy na samostatném...
1 795 Kč

ARABSKÉ A ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

ARABSKÉ A ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
Barevné laminované karty s vyobrazením číslic. Stejná hodnota v arabském a římském zápisu má vždy stejnou podkladovou barvu odlišnou od ostatních barev.
Provedení: Laminovaný karton/plná barva
Počet...
1 695 Kč

GEOMETRICKÉ ÚTVARY

GEOMETRICKÉ ÚTVARY
Velkoplošný závěsný panel o velikosti 100 cm x 150 cm s vyobrazením deseti geometrických útvarů a jejich popisem v barvě útvaru. Na panelu je vyobrazen: kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, krychle, kvádr, koule,...
2 995 Kč

0 - 10 TROCHU JINAK

0 – 10 TROCHU JINAK
Pomůcka je zaměřena na párování čísel a jednotlivých adekvátních počtů trojúhelníků a bodů. Některé karty jsou se stejným barevným základem, některé, z důvodu vyšší obtížnosti, bez barevného pozadí....
1 995 Kč

MALÁ TABULKOVÁ NÁSOBILKA

MALÁ TABULKOVÁ NÁSOBILKA
 
Výuková tabulka zobrazující násobky v rámci malé násobilky. Jde o velký závěsný panel v barevném provedení, který je z důvodu lepší čitelnosti opatřen antireflexní úpravou.
Provedení: Oboustranně...
2 695 Kč

VELKÁ TABULKOVÁ NÁSOBILKA

VELKÁ TABULKOVÁ NÁSOBILKA
 
Výuková tabulka zobrazující násobky v rámci velké násobilky. Jde o velký závěsný panel v barevném provedení, který je z důvodu lepší čitelnosti opatřen antireflexní úpravou.
Provedení: Oboustranně...
2 695 Kč

NÁSOBENÍ


Násobení
Při zavěšení v prostoru třídy má závěsný velkoformátový panel „Násobení“ sloužit k trvalému opakování pravidel malé násobilky. Panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu.
Provedení: Oboustranně laminovaný...
2 995 Kč

DĚLENÍ

Dělení
Obdobně jako panel „Násobení“ má pomoci se zapamatováním a procvičováním základních matematických operací i závěsný panel „Dělení“. Velkoformátový panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu proti nežádoucím...
2 995 Kč

ŘECKÁ ABECEDA - závěsná

Řecká abeceda
Velkoformátový závěsný panel obsahuje souhrnně písmena řecké abecedy. Velká a malá písmena řecké abecedy jsou uvedena včetně jejich pojmenování. Panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu proti nežádoucím odleskům...
2 995 Kč

ZLOMKY JINAK


ZLOMKY JINAK


Laminované karty v barevném provedení jsou rozděleny do čtyř skupin – zlomek, procento, desetinné číslo a obrazové znázornění. Jde o manipulační pomůcku, která je určena pro názornou demonstraci a lepší pochopení...
2 995 Kč

ZLOMKY


ZLOMKY


Velkoformátový závěsný panel obsahuje základní definici zlomku, jeho složení, obrazové vyjádření a znázornění zlomků na číselné ose. Panel je opatřen antireflexní úpravou povrchu zabraňující odleskům světla.
 
Provedení:...
2 995 Kč

PŘEVODNÍ TABULKY


PŘEVODNÍ TABULKY

Velkoformátový závěsný panel obsahuje přehledně zpracované převodní tabulky jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času. Ve spodní části panelu jsou zobrazeny i předpony jednotek, jejich značky, násobky...
2 995 Kč

ŘÍMSKÉ ČÍSLICE


ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

Barevný velkoformátový závěsný panel zobrazuje zápis římských čísel ve vazbě na arabský zápis čísel jedna až tisíc. Panely jsou opatřeny antireflexní vrstvou. Součástí panelu jsou i masivní hliníkové...
2 995 Kč