PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, PŘÍRODOPIS

Krabice plná SMYSLŮ

Krabice plná SMYSLŮ
Krabice plná SMYSLŮ představuje didaktickou pomůcku určenou k osvojení smyslů člověka. Pomocí karet z laminovaného kartonu lze žákům přiblížit chuť, hmat, sluch, zrak a čich. Součástí balení je i 30 ks oboustranných...
2 995 Kč

Koloběh vody

Koloběh vody
Didaktická pomůcka znázorňuje koloběh vody v přírodě pomocí šesti panelů z laminovaného kartonu. Ty dohromady znázorňují celkový obraz od vypařování vody, srážení v podobě deště či sněhu, stékáním řek do moří,...
1 195 Kč

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Důležitá telefonní čísla
Na šesti samostatných barevných panelech formátu A4 jsou vyobrazena důležitá telefonní čísla na hasiče, policii, zdravotnickou záchrannou službu, městskou policii, linku bezpečí a jednotné číslo tísňového...
395 Kč

VODA

VODA
Pomůcka pro nejmenší k prohloubení poznání toho, co vše lze spatřit u vody. Sada 41 malovaných obrázků je koncipována jako soubor čtyř kategorií, které vymezují umístění vyobrazeného předmětu ve vazbě k vodní hladině –...
1 995 Kč

ROČNÍ OBDOBÍ

ROČNÍ OBDOBÍ
Účelem této pomůcky je přiblížit dětem pomocí barevných fotografií související symboly jednotlivých ročních období. Každé roční období je vyobrazeno na samostatném větším panelu. K velkým panelům mohou děti...
2 995 Kč

VLAJKY

VLAJKY
Zábavnou formou, tipováním, přiřazováním textových karet ke správnému obrazu a mnohé další lze realizovat s pomůckou Vlajky. Základním účelem je získat povědomí o státních vlajkách nejen našich bezprostředních sousedů,...
2 295 Kč

DOPRAVNÍ ZNAČKY II

DOPRAVNÍ ZNAČKY II
Karty s vyobrazenými barevnými dopravními značkami doplněné samostatnými textovými kartami najdou uplatnění především při hodinách dopravní výchovy. Jde o soubor vybraných dopravních značek výstražných, zákazových, příkazových,...
2 995 Kč

TŘÍDĚNÍ ODPADU

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Pomůcka je vhodná k procvičování třídění odpadu a prohloubení návyku odkládání recyklovatelného odpadu do správných sběrných nádob. To vše s ohledem na ekologický význam, kterým šetření s přírodními...
2 995 Kč

DNY V TÝDNU CZ/EN

DNY V TÝDNU CZ/EN
Laminované karty s barevnými písmeny jednotlivých dnů v týdnu. Všechna písmena jednoho dne jsou vyobrazena ve stejné barvě. Pomůcka obsahuje českou a anglickou mutaci.
Provedení: Laminovaný karton/plná barva
Počet...
1 495 Kč

MLÁĎATA A JEJICH RODIČE

MLÁĎATA A JEJICH RODIČE
Pomůcka je určena k osvojení názvů mláďat a jejich zvířecích rodičů. Jedná se o sadu 18 laminovaných panelů se samostatným vyobrazením mláděte a jeho rodičů, včetně uvedení jejich pojmenování.
Provedení:...
2 595 Kč

PLODINY

PLODINY
Krásná pomůcka 95 karet laminovaných barevných fotografií ovoce, zeleniny a ostatních plodin. Obrazové karty jsou doplněny samostatnými textovými kartami s názvy jednotlivých plodin, které mohou děti přiřazovat k fotografiím....
3 995 Kč

ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE

ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE
Soubor laminovaných barevných fotografií broučků, ptáků, šelem, domácích zvířat a jiných živočichů na 110 kartách, které jsou doplněny stejným počtem samostatných textových karet s názvy jednotlivých zvířátek.
 
Provedení:...
3 995 Kč

POZNÁVEJ A SKLÁDEJ

POZNÁVEJ A SKLÁDEJ
 

Hravé skládání rozložených obrazů živočichů a rostlin. Každý obraz je složen z 12 ks karet, které mají na zadní straně vyobrazen vždy celý obrázek a tematickou zajímavost k danému obrazu. Zobrazeny jsou...
3 295 Kč

POTRAVINY


POTRAVINYBarevné fotografické karty obsahují potraviny každodenní spotřeby. Pomůcka je tvořena samostatnými obrazovými a zvlášť textovými kartami. Karty lze využít ke zlepšení slovní zásoby u předškoláků, k nácviku...
3 995 Kč

HODINY


HODINY
Obohaťte svou výuku o zábavný a efektivní prvek při určování času! Děti se naučí číst a psát čas v různých formátech. Pomůcka obsahuje 58 karet ciferníku s ručičkami zobrazující různé časy a 58 menších karet...
3 595 Kč

TŘÍDÍM ODPAD


TŘÍDÍM ODPAD


Závěsný panel slouží k vytvoření potřebných návyků vztažených ke správné separaci odpadů vhodných k následné recyklaci. Panel obsahuje antireflexní úpravu povrchu a je zaměřen na třídění papíru,...
2 995 Kč

ROK


ROK

Velkoformátový panel se základní charakteristikou kalendářního roku, jednotlivými měsíci, ročními obdobími a počty dnů v daných měsících. Panel je osazen i barevnými obrazy měnícího se počasí během roku. Pomůcka...
2 995 Kč

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA


JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

Jde o soubor 4 závěsných panelů, které nás provázejí jednotlivými ročními obdobími prostřednictvím barevných fotografií znázorňujících změny počasí, proměny přírody, zvyky a symboly čtyř ročních...
5 995 Kč

KOLOBĚH VODY – závěsný panel


KOLOBĚH VODY – závěsný panel

Malovaný závěsný školní panel s koloběhem vody v přírodě je originální a vzdělávací dekorace pro vaši třídu. Panel zobrazuje pohyb vody v různých skupenstvích mezi oceány, pevninou a atmosférou....
2 995 Kč