DIDAKTICKÉ POMŮCKY

HUDEBNÍ PELMEL

Hudební pelmel
Pomůcku tvoří sada 44 karet 205 x 225 mm s vyobrazením jednotlivých hudebních nástrojů, 44 karet 205 x 70 mm s popisky vyobrazených hudebních nástrojů, 9 karet 205 x 225 mm s vyobrazením základních typů not, houslového...
2 195 Kč

POČÍTÁME 0 - 20

Počítáme 0 – 20
Na 350g kartonu 200 x 200 mm jsou vyobrazeny nejen číslice 0 až 9, ale pro lepší názornost i čísla 10 až 20. V sadě jsou na samostatných kartách i popisky s názvy jednotlivých čísel. Ke kartám doporučujeme zakoupit...
395 Kč

Krabice plná SMYSLŮ

Krabice plná SMYSLŮ
Krabice plná SMYSLŮ představuje didaktickou pomůcku určenou k osvojení smyslů člověka. Pomocí karet z laminovaného kartonu lze žákům přiblížit chuť, hmat, sluch, zrak a čich. Součástí balení je i 30 ks oboustranných...
2 995 Kč

Pravidla slušného chování

Pravidla slušného chování
Pomůcka je tvořena deseti panely 300 x 450 mm se zaměřením na správné chování v přírodě, v dopravních prostředcích, ve škole, v divadle, péči o osobní čistotu, pořádek ve školních věcech, pozdrav,...
1 995 Kč

ABECEDA - Tiskací písmena

ABECEDA – Tiskací písmena
Sada všech písmen abecedy v tiskacím provedení. Malá i velká tiskací písmena jsou znázorněna na 350g kartonu na 68 kartách formátu 200 x 200 mm. Doporučujeme k této sadě zakoupit i samolepicí magnetickou...
1 195 Kč

Dopravní značky - omalovánky A4 (30 listů)

Dopravní značky – omalovánky A4 (30 listů)

Deset základních dopravních značek na jednom listu A4 k vymalování. Omalovánky jsou dodávány jako jedna sada po 30 stejných listech.
95 Kč

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Důležitá telefonní čísla
Na šesti samostatných barevných panelech formátu A4 jsou vyobrazena důležitá telefonní čísla na hasiče, policii, zdravotnickou záchrannou službu, městskou policii, linku bezpečí a jednotné číslo tísňového...
395 Kč

VODA

VODA
Pomůcka pro nejmenší k prohloubení poznání toho, co vše lze spatřit u vody. Sada 41 malovaných obrázků je koncipována jako soubor čtyř kategorií, které vymezují umístění vyobrazeného předmětu ve vazbě k vodní hladině –...
1 995 Kč

ROČNÍ OBDOBÍ

ROČNÍ OBDOBÍ
Účelem této pomůcky je přiblížit dětem pomocí barevných fotografií související symboly jednotlivých ročních období. Každé roční období je vyobrazeno na samostatném větším panelu. K velkým panelům mohou děti...
2 995 Kč

BARVY A TVARY

BARVY A TVARY
Pomůcka, která hravým způsobem pomůže dětem v rozpoznávání barev a tvarů. Jedenáct barev červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, růžová, hnědá, bílá, šedá, černá je zobrazeno vždy na samostatném...
1 795 Kč

BAREVNÉ DVOJICE PÍSMEN

BAREVNÉ DVOJICE PÍSMEN
Barevné laminované karty velkých a malých písmen abecedy, které jsou dodávány ve dvou praktických šanonech. Velké i malé písmeno abecedy má vždy stejnou podkladovou barvu odlišnou od barev ostatních písmen abecedy,...
1 695 Kč

KRESLENÉ PÍSNIČKY 1

KRESLENÉ PÍSNIČKY 1
Barevné malované panely s vyobrazením motivů známých lidových písniček, které se děti učí zpívat již od útlého věku. Obrazy doplňují tematicky obsahy písniček a dětem hravou formou pomohou při jejich zapamatování....
2 995 Kč

KRESLENÉ PÍSNIČKY 2

KRESLENÉ PÍSNIČKY 2
Druhá sada pomůcky Kreslené písničky obsahuje barevné panely malovaných obrázků s doplňkovými texty souvisejících lidových písniček a plynule navazuje na první díl. Sada obsahuje písničky – Holka modrooká,...
2 995 Kč

DOPRAVNÍ ZNAČKY II

DOPRAVNÍ ZNAČKY II
Karty s vyobrazenými barevnými dopravními značkami doplněné samostatnými textovými kartami najdou uplatnění především při hodinách dopravní výchovy. Jde o soubor vybraných dopravních značek výstražných, zákazových, příkazových,...
2 995 Kč

SAMOLEPICÍ FÓLIE DOPRAVNÍ ZNAČKY

SAMOLEPICÍ FÓLIE DOPRAVNÍ ZNAČKY
Dopravní značky tištěné na polyesterové samolepicí fólii (PVC) a vyřezané do příslušného tvaru. Samolepky jsou o velikosti přibližně 29 cm, přesné rozměry jsou uvedeny u každé značky samostatně....
od 240 Kč

TŘÍDĚNÍ ODPADU

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Pomůcka je vhodná k procvičování třídění odpadu a prohloubení návyku odkládání recyklovatelného odpadu do správných sběrných nádob. To vše s ohledem na ekologický význam, kterým šetření s přírodními...
2 995 Kč

DNY V TÝDNU CZ/EN

DNY V TÝDNU CZ/EN
Laminované karty s barevnými písmeny jednotlivých dnů v týdnu. Všechna písmena jednoho dne jsou vyobrazena ve stejné barvě. Pomůcka obsahuje českou a anglickou mutaci.
Provedení: Laminovaný karton/plná barva
Počet...
1 495 Kč

0 - 10 TROCHU JINAK

0 – 10 TROCHU JINAK
Pomůcka je zaměřena na párování čísel a jednotlivých adekvátních počtů trojúhelníků a bodů. Některé karty jsou se stejným barevným základem, některé, z důvodu vyšší obtížnosti, bez barevného pozadí....
1 995 Kč

MLÁĎATA A JEJICH RODIČE

MLÁĎATA A JEJICH RODIČE
Pomůcka je určena k osvojení názvů mláďat a jejich zvířecích rodičů. Jedná se o sadu 18 laminovaných panelů se samostatným vyobrazením mláděte a jeho rodičů, včetně uvedení jejich pojmenování.
Provedení:...
2 595 Kč

PLODINY

PLODINY
Krásná pomůcka 95 karet laminovaných barevných fotografií ovoce, zeleniny a ostatních plodin. Obrazové karty jsou doplněny samostatnými textovými kartami s názvy jednotlivých plodin, které mohou děti přiřazovat k fotografiím....
3 995 Kč

ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE

ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE
Soubor laminovaných barevných fotografií broučků, ptáků, šelem, domácích zvířat a jiných živočichů na 110 kartách, které jsou doplněny stejným počtem samostatných textových karet s názvy jednotlivých zvířátek.
 
Provedení:...
3 995 Kč

POZNÁVEJ A SKLÁDEJ

POZNÁVEJ A SKLÁDEJ
 

Hravé skládání rozložených obrazů živočichů a rostlin. Každý obraz je složen z 12 ks karet, které mají na zadní straně vyobrazen vždy celý obrázek a tematickou zajímavost k danému obrazu. Zobrazeny jsou...
3 295 Kč

SLOVA – SKLÁDAČKA


SLOVA – SKLÁDAČKA

Hravá pomůcka je určená k poznávání písmen pomocí barevné fotografie s textem. Každé slovo je i s obrazem rozděleno na čtyři díly 90 x 295 mm, jejichž správným uspořádáním podle souhrnné karty děti...
2 995 Kč

POTRAVINY


POTRAVINYBarevné fotografické karty obsahují potraviny každodenní spotřeby. Pomůcka je tvořena samostatnými obrazovými a zvlášť textovými kartami. Karty lze využít ke zlepšení slovní zásoby u předškoláků, k nácviku...
3 995 Kč

ABECEDA - Psací písmena

Abeceda – Psací písmena
Malá i velká psací písmena abecedy. Celkem jde o 68 karet na 350g kartonu formátu 200 x 200 mm. Pokud si zakoupíte i samolepicí magnetickou fólii, můžete ji jednoduše přilepit ke kartám a písmena pak používat...
1 195 Kč

KARTY - Tiskací písmena - Modrá sada

Karty - Tiskací písmena – Modrá sada
Malé karty o rozměru 70 x 80 mm s vyobrazením malých i velkých tiskacích písmen abecedy. Písmena jsou tištěna včetně háčků a čárek v modré barvě na bílém 350g kartonu. Každé písmeno je...
755 Kč

VYJMENOVANÁ SLOVA

Vyjmenovaná slova

Manipulační pomůcka k procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z. Každé vyjmenované slovo je zapsáno na samostatné kartě z leštěného kartonu o rozměru 295 x 90 mm. Celkem jde o 88 ks karet, které jsou...
1 595 Kč

Vzory podstatných jmen

Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen jsou znázorněny na 28 panelech 450 x 300 mm z leštěného kartonu. Polovina panelů obsahuje skloňování vzorů v jednotlivých pádech, druhá polovina základní názvy s názorným vyobrazením...
2 995 Kč

Vzory přídavných jmen

Vzory přídavných jmen

Metodická pomůcka pro český jazyk pomůže žákům pochopit roli přídavných jmen v mateřském jazyce jednoduchou a přehlednou formou. Soubor obsahuje panely konkrétního vzoru s tematicky zaměřeným obrázkem...
2 995 Kč

Magnetická ŽIVÁ ABECEDA II

Magnetická ŽIVÁ ABECEDA II

Slouží k osvojování písmen, k procvičování čtení slabik a slov z nich složených. Magnetická ŽIVÁ ABECEDA II je soubor destiček s písmeny, otevřenými slabikami a barevnými malovanými obrázkovými...
8 995 Kč

ABECEDA


ABECEDA
 
Krásná pomůcka k výuce a procvičování písmen abecedy. Každé písmeno je znázorněno na samostatném panelu z laminovaného kartonu. Panely obsahují velká i malá tiskací a psací písmena české abecedy, která jsou doplněna...
3 795 Kč

PŘEVOD JEDNOTEK

PŘEVOD JEDNOTEK
Pomůcka 14 barevných panelů z leštěného kartonu o velikosti 450 x 300 mm zaměřená na převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, obsahu, teploty a času. Panely obsahují názvy jednotek, jejich používané zkratky, převody...
2 595 Kč

MALÁ NÁSOBILKA

MALÁ NÁSOBILKA
Jedenáct panelů z laminovaného kartonu o rozměrech 300 x 450 mm s vyobrazením malé násobilky 0 až 10. Panely jsou doplněny barevnými obrázky.
Provedení: Laminovaný karton/plná barva
Počet panelů: 11 ks 300x450 mm
Balení:...
1 495 Kč

ARABSKÉ A ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

ARABSKÉ A ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
Barevné laminované karty s vyobrazením číslic. Stejná hodnota v arabském a římském zápisu má vždy stejnou podkladovou barvu odlišnou od ostatních barev.
Provedení: Laminovaný karton/plná barva
Počet...
1 695 Kč

ZLOMKY JINAK


ZLOMKY JINAK


Laminované karty v barevném provedení jsou rozděleny do čtyř skupin – zlomek, procento, desetinné číslo a obrazové znázornění. Jde o manipulační pomůcku, která je určena pro názornou demonstraci a lepší pochopení...
2 995 Kč

Koloběh vody

Koloběh vody
Didaktická pomůcka znázorňuje koloběh vody v přírodě pomocí šesti panelů z laminovaného kartonu. Ty dohromady znázorňují celkový obraz od vypařování vody, srážení v podobě deště či sněhu, stékáním řek do moří,...
1 195 Kč

VLAJKY

VLAJKY
Zábavnou formou, tipováním, přiřazováním textových karet ke správnému obrazu a mnohé další lze realizovat s pomůckou Vlajky. Základním účelem je získat povědomí o státních vlajkách nejen našich bezprostředních sousedů,...
2 295 Kč

GEOMETRICKÉ ÚTVARY

GEOMETRICKÉ ÚTVARY
Velkoplošný závěsný panel o velikosti 100 cm x 150 cm s vyobrazením deseti geometrických útvarů a jejich popisem v barvě útvaru. Na panelu je vyobrazen: kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, krychle, kvádr, koule,...
2 995 Kč

VÝBĚR DOPRAVNÍCH ZNAČEK

VÝBĚR DOPRAVNÍCH ZNAČEK
 

Vyobrazení 25 vybraných dopravních značek na velkoplošném závěsném panelu o velikosti 100 cm x 150 cm. Symbol každé dopravní značky je doplněn jejím oficiálním názvem. Zobrazeny jsou značky:
Výstražné...
2 995 Kč

STOLNÍ TVŮRČÍ KALENDÁŘ 2024

STOLNÍ TVŮRČÍ KALENDÁŘ 2024
 

Stolní kalendář s kroužkovou vazbou formátu 305 x 140 mm určený pro dotvoření pomocí kreativní tvorby dětí. Mohou kreslit, vlepovat, razítkovat, případně použít jinou vhodnou techniku. Jedná...
89 Kč

STOPY VELKÁ ABECEDA

STOPY VELKÁ ABECEDA – podlahové samolepky
Samolepicí barevné stopy s velkými písmeny abecedy jsou opatřeny kvalitní omyvatelnou protiskluzovou úpravou povrchu. Stopy lze lepit na všechny hladké nesavé podklady. Díky vhodným rozměrům...
2 995 Kč

STOPY MALÁ ABECEDA

STOPY MALÁ ABECEDA – podlahové samolepky
Malá písmena abecedy jsou vyobrazena na samolepicích barevných stopách, které jsou opatřeny kvalitní omyvatelnou protiskluzovou úpravou povrchu. Stopy lze lepit na všechny hladké nesavé podklady....
2 995 Kč

TŘÍDÍM ODPAD


TŘÍDÍM ODPAD


Závěsný panel slouží k vytvoření potřebných návyků vztažených ke správné separaci odpadů vhodných k následné recyklaci. Panel obsahuje antireflexní úpravu povrchu a je zaměřen na třídění papíru,...
2 995 Kč

ZÁVĚSNÝ A4 TVŮRČÍ KALENDÁŘ 2024

ZÁVĚSNÝ A4 TVŮRČÍ KALENDÁŘ 2024
 

Závěsný tvůrčí kalendář obsahuje celkem 13 listů formátu A4 v kroužkové vazbě se závěsným očkem, barevnou titulní stranou s názvem školy a 12 listů s jednotlivými měsíci. Každý...
89 Kč

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA


JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

Jde o soubor 4 závěsných panelů, které nás provázejí jednotlivými ročními obdobími prostřednictvím barevných fotografií znázorňujících změny počasí, proměny přírody, zvyky a symboly čtyř ročních...
5 995 Kč

POZNÁŠ TUTO PÍSEŇ I – sada 4 panelůPOZNÁŠ TUTO PÍSEŇ I – sada 4 panelůZávěsné panely s hudební hádankou pro výzdobu mateřinek a oživení školních chodeb. Panely symbolizují pomocí malovaných obrazů známé lidové písničky. Jde o sadu čtyř panelů...
11 995 Kč

POZNÁŠ TUTO PÍSEŇ II – sada 4 panelů


POZNÁŠ TUTO PÍSEŇ II – sada 4 panelů

Obdobně jako u sady jedna jde o velké závěsné panely s hudební hádankou pro výzdobu mateřinek a školních chodeb. Panely představují pomocí malovaných obrazů známé lidové písničky....
11 995 Kč

ANGLICKÁ ČÍSLA - podlahové samolepky


ANGLICKÁ ČÍSLAHravé podlahové samolepky s čísly jedna až dvacet s numerickým znázorněním a názvem v angličtině. Kruhová samolepka o průměru 210 mm se snadno nalepí a její tvar je vhodný k vytváření rozmanitých...
3 595 Kč

NĚMECKÁ ČÍSLA - podlahové samolepky


NĚMECKÁ ČÍSLA

Barevné podlahové samolepky s čísly jedna až dvacet s numerickým znázorněním a názvem v němčině. Kruhová samolepka o průměru 210 mm se snadno nalepí a její tvar je vhodný k vytváření rozmanitých barevných...
3 595 Kč

SKÁKACÍ PANÁK - podlahová samolepka


SKÁKACÍ PANÁKDětská hra pro pobavení a trochu aktivního pohybu nejen o přestávkách. Vzdálenost jednotlivých očíslovaných polí je možné libovolně zvolit úměrně věku dětí. Jedno pole je o velikosti 280 x 280 mm, hlava...
5 395 Kč

KAŇKY ČÍSLA 1 - 20

KAŇKY ČÍSLA – podlahové samolepky
Čísla 1 - 20 jsou vyobrazena na barevných kaňkách, které lze snadno nalepit na hladké a nesavé podklady. Kaňky jsou opatřeny kvalitní omyvatelnou ochrannou vrstvou podlahové laminace zabraňující...
3 995 Kč
Předchozí stránka [1/2]